Pagina de intrare->Viata PS Gherasim Safirin


PS GHERASIM SAFFIRIN

Pagina de intrare
Viața
Activitatea la
     Seminarul din V
âlcea

  * Partea I
;  Partea aII-a
  La episcopia Romanului
La Mănăstirea Frăsinei
Poze

 

 

Contact:

e-mail:
monahmiron@yahoo.com
             
     
 

 

P.S. GHERASIM SAFFIRIN

(1849-1922)

 

Viața

I.

PS Gherasim Saffirin
 
 

sursa AXA NeamuluiI

Viitor vlădică al Romanului, s-a născut din părinți români binecredincioși – Dinu și Dina Zmeu, în satul Izvorelu, județul Mehedinți în anul 1849, luna octombrie. A fost botezat în ziua de 6 noiembrie a aceluiași an primind numele de Gheorghe. Orfan de mamă de la vârsta de 3 ani, a fost înfiat de la tatăl său de logofătul Florea Zamfirescu, boier craiovean ce l-a avut în grijă până la moartea sa, lucru petrecut pe când copilul era în vârstă de 8 ani. Rămas moștenitor al unei averi modeste, tânărul a fost dat prin testament spre îngrijire, creștere și instruire unui epitrop.

„Clasele primare și liceul le-a terminat la Craiova. În luna mai 1870 obține Bacalaureatul în Litere și Științe la Colegiul din Craiova. În urma concursului ținut la Craiova în septembrie 1870 a obținut catedra de limbă franceză de la gimnaziul real din Târgu-Jiu. Odată cu aceasta i s-a încredințat și direcția școlii. Dispoziția sa sufletească era însă cu totul pentru Biserică. Un ce ascuns îl împingea neîncetat ca să cunoască viața călugărească pentru ca să i se poată devota mai în urmă cu totul serviciului Bisericii. De aceea domnul Gheorghe Saffirin părăsește Tg-Jiu în noiembrie 1870 și pornește spre Sfântul Munte, patria vieții monastice. Timp de 6 luni a petrecut aici în studiu, în meditațiune și ascultare. Influența mediului din Sfântul Munte a fost hotărâtoare pentru viața ulterioară a domnului Safirin! În septembrie 1871 reîntorcându-se în țară și-a reluat catedra și direcția la gimnaziul din Tg-Jiu. Școala aceasta se transformase însă în Școală Normală de învățători și acum i se încredințează catedra de limbă română, de istorie și geografie cum și direcția. Conduce această școală cu un deosebit zel și pricepere până în decembrie 1873 când își dă demisia spre a se călugări. S-a călugărit în ziua Nașterii Domnului 1873 în Sfânta Mănăstire Tismana de către răposatul arhimandrit Dionisie Albeșteanu”, primind numele de Gherasim.

Atipic pentru regulamentul monahal al lui Cuza, încă în vigoare la acea dată, ce nu admitea decât absolvenți de Seminar ori oameni foarte înaintați în vârstă sau suferind de infirmități, tânărul de 24 de ani recurge la o stratagemă reușită: obține un certificat medical cum că suferă de nervi și este teoman.

Nu cunoaștem cine i-a fost duhovnic în acest timp, dar grabnica lui primire în cinul monahicesc ne face să presupunem ca se afla într-o strânsă legătura cu lavra Tismana și că încă din lume ducea o viață creștină înaltă.

Șederea sa la Tismana a fost de scurtă durată, căci „în ziua de Bobotează 1874 a fost hirotonit diacon pe numele Sfintei Episcopii a Râmnicului - Noului Severin, iar în ziua de 6 decembrie 1875 a fost onorat și cu gradul de arhidiacon” de către episcopul Athanasie Stoenescu (1873-1880).

„În 1875 se duce la Paris pentru studii cu învoirea episcopului eparhiot. Acolo, neavând destule mijloace pentru viața de toate zilele, trăia dând lecții particulare, predând la Institutul M-me Dubarall unde avea 15 fete românce. Slujea și la Capelă, pentru a contribui la frumusețea serviciului divin.”

„În septembrie 1875 a fost numit profesor suplinitor la catedra de morală, liturgică și pastorală de la Seminarul Sfântul Nicolae din Râmnicu-Vâlcii, pe care catedră în iulie 1876 a ocupat-o prin concurs. Din februarie 1878 până în iulie 1885 a fost și director al acelui Seminar.

În ziua de Paști a anului 1878 a fost hirotonisit preot, iar în același an, în ziua de Izvorul Tămăduirii a fost hirotesit protosinghel tot de către episcopul Athanasie. La 6 decembrie 1888 a fost ridicat la rangul de arhimandrit stavrofor, iar în ianuarie 1889 a fost numit arhimandrit de scaun de către episcopul Ghenadie Enăceanu al Râmnicului (1885-1889).”

 
 

 
 
           

Pagina de intrare | Scurtă biografie  | Mesaje rostite la slujba de înmormântare | Mărturiile autorului | Poze ale părintelui | Sfaturi ale părintelui | Secvenţe video | Cărţi apărute | Mănăstirea Frăsinei | Rugăciuni (ieroschim.Silvestru Florescu) | Părintele Paisie | Legături