“În mănăstire trebuie să fii ca o albină, să culegi ce este bun şi ce e rău să laşi în voia lui Dumnezeu.”

Pagina de intrare->Legământul Sf. Calinic

Meniu

Pagina de intrare
Scurtă biografie
Mesaje rostite la slujba de înmormântare
Mărturiile autorului
Mărturii de la cititori
Poze ale părintelui
Sfaturi ale părintelui

Secvenţe video
Legături
Canoane de rugăciuni


PATERIC


Mănăstirea Frăsinei
Părintele Paisie Vasilioglu
Rugăciuni (ieroschim.Silvestru Florescu)

PS Gherasim Safirin

MĂNĂSTIRI ŞI SCHITURI DIN ROMÂNIA

Contact:

e-mail:
monahmiron@yahoo.com

Istoric actualizări

18 sept. 2015 - Vietile Sfintilor
08 mai 2012 - Manastiri-Schituri
07
nov. 2011 - Gherasim Saffirin 
20 sept. 2011 - Canoane de rugăciuni  
23 dec.
2010 - Măn.Frăsinei actualizare 

   2 feb. 2010 - Mărturii de la cititori 
 17 dec.
2009 - Blog 
 
19 nov. 2008 - Audio-Video P
ărintele Paisie

   1 nov. 2008 - Motor căutare
 22 oct. 2008
- Mănăstirea Frăsinei
 

 

Sf. Calinic

 

Legământul Sfântului Calinic

binecuvântare ori blestem?


 

«Acest sfânt locaş s-a clădit din temelie spre a fi chinovie de părinţi monahi şi fiindcă din partea femeiască putea să aducă vreun scandal monahilor vieţuitori de acolea, de aceea sub grea legătură  s-a oprit de la acest loc, să mai treacă înainte sub nici un chip, partea femeiască. Iar cele ce vor îndrăzni  a trece să fie sub blestem şi toate norocirile să vie asupra lor precum: sărăcia groaznică şi tot felul de pedepse şi iarăşi celor ce vor păzi această hotărâre să aibă blagoslovenia  lui Dumnezeu  şi a smereniei  noastre  şi să vină asupra lor  tot fericitul bine»

† Calinic , Episcopul
Râmnicului , Noului Severin,
17 ianuarie 1867


Interzicerea intrării femeilor în Sf. Mânăstire Frăsinei este o binecuvântare pentru toate femeile, deoarece aceasta este uneori necesară în formarea viitorilor duhovnici, ce vor povăţui deopotrivă pe femei şi pe bărbaţi spre calea lor duhovnicească, spre împlinirea  lor în Hristos.

Duhovnicii de  mai târziu trebuie, prin propria despătimire, să ajungă să nu mai vadă în femei doar frumuseţea lor estetică, exterioară, cum adesea se întâmplă în societatea noastră, unde ele au devenit un mijloc de reclamă prin care se poate câştiga bani, sau cum se vede, în industria pornografică.

Viitorul duhovnic, prin retragerea fizică din mijlocul femeilor, încearcă să vadă frumuseţea lăuntrică a lor, prin cultivarea frumosului în propriile lor persoane. Ei iau ca modele şi femeile, ce prin depăşirea propriilor înclinaţii păcătoase au ajuns să fie  frumoase lăuntric.

Ca exemplu, aduc pe Preasfânta  Fecioara Maria, Maria Magdalena sau Sfânta Maria  Egipteanca şi toate sfintele muceniţe, cuvioase şi fecioare.

Cinstirea ce o fac aceştia femeilor sfinte, arată clar că detaşarea de femei este una exterioară, formatoare a unei mentalităţi mature, ce-i va ajuta în viitorul  lor de preoţi duhovnici ori monahi, să vadă doar frumuseţea lăuntrică a femeilor şi să le ajute să dezvolte această calitate în fiecare femeie ce vine la scaunul  lor duhovnicesc.

Ei pe viitor vor încerca să arate că femeia este şi mamă, formatoare de noi caractere ce se vor integra în societatea de astăzi, şi vor deveni la rândul lor oameni cu caracter ce vor căuta ca această lume să devină mai frumoasă  prin guvernarea în ea  a unor legi morale scrise şi nescrise.

Duhovnicii vor fi cei ce vor ajuta  pe proaspeţii căsătoriţi, să vadă unii în alţii adevărata lor valoare, şi anume cea spirituală. Ei vor fi cei ce vor ţine aceste suflete pe o cale morală, benefică societăţii de astăzi.

Cu timpul, s-a construit o Biserică împreună cu câteva clădiri ce servesc  drept cazare  femeilor ce vor să se învrednicească  de povăţuirea  duhovnicească, ori de participarea  la Sfintele Taine.

În fiecare duminică ori sărbătoare câte un duhovnic coboară pentru a servi  mântuirii  acestor femei. În restul zilelor sunt trimişi câte doi monahi  ce pregătesc mâncarea necesară tuturor femeilor ce vin la acest  metoc  al Sfintei Mânăstiri Frăsinei.

Cazarea şi masa sunt gratuite, pentru că părinţii vor să fie acest locaş de închinare, nu numai un sprijin sufletesc, ci şi trupesc al închinătorilor.

Sfânta Mânăstire Frăsinei se vrea să fie  un al doilea  Sfânt Munte Athos, unde de asemenea nu au acces femeile.


Pagina de intrare | Scurtă biografie  | Mesaje rostite la slujba de înmormântare | Mărturiile autorului | Poze ale părintelui | Sfaturi ale părintelui | Secvenţe video | Cărţi apărute | Mănăstirea Frăsinei | Rugăciuni (ieroschim.Silvestru Florescu) | Părintele Paisie | Legături