“În mănăstire trebuie să fii ca o albină, să culegi ce este bun şi ce e rău să laşi în voia lui Dumnezeu.”

Mănăstirea Frăsinei

Athosul românesc

 

Pagina de intrare Mănăstirea Frăsinei

Hramul mănăstirii: Adormirea Maicii Domnului și Sf. Ioan Botezătorul

Pagina de intrare


Mănăstirea Frăsinei

Hramul
Legământul Sf. Calinic
Istoricul vechi
 ▫ Stareţii Mănăstirii Frăsinei
 ▫ Obiceiuri
Istoricul nou

  Cuvânt către cititor
 
Prima perioadă

  A doua perioadă

 Stareţi

      ▪ Perioada 1760-1863

      ▪ După 1863

Starea actuală

Arhitectura şi pictura
Canoanele Sf. Calinic

Specificul mănăstirii
Foto
Materiale audio


Istoric actualizări

18 sept. 2015 - Vieţile Sfinţilor
07
nov. 2011 - Gherasim Saffirin  
20 sept. 2011 -
Canoane de rugăciuni  
  23 dec 2010 -Măn. Frăsinei actualizare
    2 feb. 2010 -
M
ărturii de la cititori 
 17 dec. 2009 - Blog 
 19 nov. 2008 - Audio-Video P
ărintele Paisie

 
 1 nov. 2008 - Motor căutare
 22 oct. 2008 -
Mănăstirea Frăsinei
 


29 dec. 2012 - Drumul este curatat; se poate ajunge la manastire
     
 

 

Arhitectura și pictura ctitoriei Sfântului Calinic

Î.P.S. Irineu Slătinenul - Mitropolitul Olteniei

Biserica este construită în formă de cruce, cu o singură turlă centrală, sprijinită pe patru arcade ogivale. Păstrează împărțirea clasică cu pridvor, pronaos, naos și altar.

Pridvorul este deschis, sprijinit pe patru stâlpi din piatră și lipit de biserică, în stil brâncovenesc. Nu posedă bazoreliefuri și nici nu adăpostește picturi, ca la alte biserici, ci are o formă simplă, pustnicească. Pe peretele bisericii, în pridvor, se află pictura cu "Adormirea Maicii Domnului", hramul bisericii, dedesubtul căreia se află pisania bisericii. Intrarea în biserică se face prin două uși masive de stejar pe care sunt încrustate numele ctitorului și anii construcției (1860-1863).

Pronaosul este unit cu naosul, delimitarea fiind făcută numai de arcul absidei, care începe și formează în continuare naosul. În pronaos sunt două ferestre mari, fără decorațiuni interioare sau exterioare.

Naosul este larg, încăpător, prevăzut cu două ferestre, iar deasupra se află turla, sprijinită de cei patru pandantivi. 

Altarul este situat în absida centrală, având un proscomidiar și un diaconicon.

Ca plan și construcție, biserica mănăstirii Frăsinei se aseamănă cu catedrala episcopală din Râmnicu Vâlcea. Arhitectul acestei construcții este meșterul Costache.

Pictura a fost realizată de Mișu Pop din Brașov. Este o pictură realistă, într-un stil academic. Scenele sunt așezate întocmai ca în catedrala din Râmnicu Vâlcea. Predomină culoarea albastru, care dă locașului o profundă ambianță de liniște, seninătate și elan duhovnicesc. Scenele inspiră religiozitate și un adânc duh de rugăciune.

În pronaos sunt zugrăvite chipurile marilor pustnici, care poartă fiecare în mână câte un răvaș, pe care este scrisă o idee din învățătura sau practica de rugăciune și asceza lui. Pe pereții dinspre Apus se află portretele Sfântului Calinic, în partea stângă, ctitorul acestei biserici, cu titlul dedesubt: "Calinic Cernicanu Românu Pământeanu". În partea dreaptă este pictat mitropolitul Nifon, mitropolitul primat de atunci, având la gât o eșarfă roșie, simbol al primatului României.

În naos, în registrul inferior, se află scenele cu Înălțarea Sfintei Cruci, în partea opusă scena Deisis, martirii Calinic și Trifon, Gheorghe și Dimitrie în latura opusă. Ambele perechi de martiri și scene flanchează cele două ferestre ale naosului. În registrul superior pe calotă se află, într-o parte Nașterea Domnului, iar în cealaltă parte Învierea, într-un colorit foarte viu.

Pe calota absidei centrale în altar se află Maica Domnului, încon­jurată de îngeri. În registrul inferior sunt pictați Sfinții Ierarhi autori de Liturghii, precum și Sfântul Nicolae, patronul și ocrotitorul Sfântului Calinic. Diaconiconul și proscomidiarul nu sunt pictate. Catapeteasma este din lemn pictată.

 

 
     

Pagina de intrare | Scurtă biografie  | Mesaje rostite la slujba de înmormântare | Mărturiile autorului | Poze ale părintelui | Sfaturi ale părintelui | Secvenţe video | Cărţi apărute | Mănăstirea Frăsinei | Rugăciuni (ieroschim.Silvestru Florescu) | Părintele Paisie | Legături