“În mănăstire trebuie să fii ca o albină, să culegi ce este bun şi ce e rău să laşi în voia lui Dumnezeu.”

Mănăstirea Frăsinei

Athosul românesc

 

Pagina de intrare Mănăstirea Frăsinei

Hramul mănăstirii: Adormirea Maicii Domnului și Sf. Ioan Botezătorul

Pagina de intrare


Mănăstirea Frăsinei

Hramul
Legământul Sf. Calinic
Istoricul vechi
 ▫ Stareţii Mănăstirii Frăsinei
 ▫ Obiceiuri
Istoricul nou

  Cuvânt către cititor
 
Prima perioadă

  A doua perioadă

 Stareţi

      ▪ Perioada 1760-1863

      ▪ După 1863

Starea actuală

Arhitectura şi pictura
Canoanele Sf. Calinic

Specificul mănăstirii
Foto
Materiale audio


Istoric actualizări

18 sept. 2015 - Vieţile Sfinţilor
07
nov. 2011 - Gherasim Saffirin  
20 sept. 2011 -
Canoane de rugăciuni  
  23 dec 2010 -Măn. Frăsinei actualizare
    2 feb. 2010 -
M
ărturii de la cititori 
 17 dec. 2009 - Blog 
 19 nov. 2008 - Audio-Video P
ărintele Paisie

 
 1 nov. 2008 - Motor căutare
 22 oct. 2008 -
Mănăstirea Frăsinei
 


29 dec. 2012 - Drumul este curatat; se poate ajunge la manastire
     
 

 

Canoanele Sfântului Calinic

 

Prin decizia Sfântului Calinic și cu sprijinul ucenici săi, Policarp, Silvestru și Lavrentie, s-au introdus în mănăstire următoarele reguli monahale:

 

Canonul 1

Cei ce se duc la cârciumi prin sate, mai vârtos noaptea să se certe cu 39 lovituri la spate și cu 24 ceasuri închiși în beci, fără pâine și apă și cu 100 metanii la ușa bisericii. Iar mai făcând a doua oară cu asemenea canon să se certe. Iar a treia oară de va mai face să se gonească și hainele să i se oprească.

Canonul 2

Cu asemenea canon să se canonisească și cei ce vor fura orice lucru, și cei ce vor merge la schitul de călugărițe, fără blagoslovenie (binecuvântare ).

Canonul 3

Cei ce nu se scoală la slujba bisericii, noaptea, să facă 100 închinăciuni la ușa bisericii la pavecerniță și când ies părinții din biserică, cu genunchii plecați la pământ, să zică: Iertați-mă că n-am venit la slujba bisericească! Asemenea și cei ce nu vin la ceasuri de vecernie, la pavecerniță, cu asemenea canon. Iar de a rămas pentru vreo neputință sau ascultare sau pricini binecuvântate, să se mărturisească la duhovnic și să-l ierte.

 Canonul 4

Cei ce fac adunări la mâncare, la băutură sau la vorbe deșarte, mai vârtos seara, cu 100 metanii la ușa bisericii să se canonisească; iar făcând și a doua oară, cu 39 lovituri să se bată și să se înțelepțească; iar a treia oară mai făcând să se bată și să se gonească ca să se înțelepțească și alții să nu facă acest rău, că din adunări iese toată răutatea.

Canonul 5

Cei ce vând orice haină de obște ca să n-o poarte, 100 metanii înaintea bisericii și cu 30 lovituri la spate și alte haine să nu i se dea.

Canonul 6

Cei ce înjură sau dau dracului sau afurisesc sau fac strigări mirenești, cu 39 lovituri la spate să se înțelepțească.

Canonul 7

Cei ce cârtesc pentru orice lucru sau hulesc sau zavistuiesc, 30 de metanii să-i dea duhovnicul să facă și de nu se va părăsi și va mai face, să se bată și să se gonească.

Canonul 8

Cei ce pun mâna si iau fără blagoslovenie (binecuvântare) orice lucru de mâncare sau altceva, oriunde va fi, fără voia nacealnicului acelei ascultări, cu 39 metanii înaintea bisericii să se pocăiască și să fie iertat.

Canonul 9

Cei ce nu păzesc slujba bisericii, cele Șapte Laude și ascultarea de obște și Mărturisirea la duhovnic și împărtășirea Sfintelor Taine, să se gonească din obște ca un ciumat, să nu molipsească și pe alții.

Canonul 10

Cei ce nu se supun nacealnicilor prin ascultări și răspund împotrivă, cu 30 metanii să se canonisească, iar mai făcând a doua oară și a treia oară, cu câteva lovituri să se înțelepțească, iar neîndreptându-se să se gonească.

Canonul 11

Cine se va îmbăta de vin și de rachiu, 40 de zile de post, iar mai făcând a doua oară sau a treia oară, 39 de gârbace și 24 de ceasuri închis fără mâncare.

Canonul 12

Tinerii, vin și rachiu fără mare neputință să nu bea. Iar cine va îndrăzni mai jos de 30 de ani, nu se va folosi și sunt sub neblagoslovenia noastră, că binecuvântarea întărește casa cea sufletească a fiilor, iar blestemul o risipește.

Canonul 13

Cine va vinde sau va cumpăra orice rucodelie (lucru de mână) ca un mirean, 30 metanii să facă, iar nepocăindu-se cu 39 lovituri să se înțelepțească. Iar ajutându-se unul pe altul în drept de schimb, spre pildă: unul să-i coase, altul să-i facă ciorapi sau să-i dea de ale mâncării ceva, sau cinstindu-l în drept bacșiș cu ceva, sunt iertați.

Canonul 14

Cine va mânca carne ori în mănăstire sau afară, doi ani să nu se împărtășească, iar îndemnând și pe alții, cu 39 toiege să se certe, și să se blesteme de tot soborul.

Canonul 15

Cine se va trimite de ascultare pe afară și nu se va purta cinstit, ci va intra prin cârciumi, va mânca, va bea și se va grozăvi făcând ocară chipului monahicesc, cu 39 toiege și 300 metanii înaintea ușii bisericii și 40 zile post, pâine și apă; să fie iertat cu acestea.

Canonul 16

Cine nu iese la ascultare de obște, sa-și spună pricina nacealnicului ascultării, ca să-l ierte, iar fiind din lene sau din vicleșug neieșirea, cu 12 metanii la ușa bisericii să se pocăiască.

Canonul 17

Cine fuge de la ascultare, mai înainte de slobozirea tuturor, iarăși cu 12 metanii să se pocăiască.

Canonul 18

Cine spune deșertăciuni sau glume în sobor și face pe alții de râd sau îi ține din lucru, cu 12 metanii să se canonisească.

Canonul 19

Cine nu păstrează hainele sale, să le cârpească, să le scuture, să nu se mănânce de molii sau să putrezească, unuia ca aceluia să nu i se dea altă haină la sorocul de dat, și să se canonisească cu mătănii la ușa bisericii după măsura greșelii.

Canonul 20

Cine va băga copii prin chilii și-i va ține fără binecuvântare, fie măcar frate-său, cu 50 metanii să se pocăiască, iar mai făcând după aceasta, cu 39 lovituri să se înțelepțească.

Canonul 21

Cine merge la arhondărie sau la portărie sau la odaie, în vreme când se află musafiri nefiind chemat cu vreo trebuință, cu 12 metanii să se pocăiască; iar mai făcând și după aceasta, cu 39 lovituri să se înțelepțească.

 Canonul 22

Cine se va trimite cu ascultare pe afară, și va urma nevoia să mănânce la vreo gazdă și se va întâmpla să fie și vreo față femeiască la masă, fie măcar și rudenia sa, să spună duhovnicului său, și cu 50 metanii să se canonisească, iar mai urmând și după aceasta îndoit să-l canonisească. Iar în mănăstire nu este iertat să mănânce nici cu mă-sa nici cu sora.

Canonul 23

Cine va pune mâna unul pe altul glumind sau îmbrâncindu-se, cu 50 metanii la ușa bisericii să se canonisească.

Canonul 24

Cine din tineri vor avea dragoste între dânșii și poruncindu-li-se să se depărteze unul de altul, și nu vor urma, cu 39 lovituri să se înțelepțească; iar neîndreptându-se să se gonească unul care va fi mai fără rușine.

Canonul 25

Cine va ridica mâna și va da în fratele său cu mâna, sau cu lemn, sau cu bulgăre, asemenea să fie și el lovit făcând metanii la ușa bisericii și loviturile, metaniile să i se dea după cum îi vor fi fost greșelile.

 Canonul 26

Cine va găsi vreun lucru pierdut să-l aducă la ușa bisericii și văzându-l toți și necunoscându-l, cu știrea noastră sau a duhovnicului, să fie al lui. Iar nearătându-l duhovnicului nici aducându-l la biserică să se canonisească ca un fur.

Canonul 27

Cine va lua carte de obște și nu o va păstra și să o ducă iar de unde a luat-o, cu 12 metanii să se canonisească; iar cine va lua cu știre sau și fără știre și o va tăinui sau o va strica, cu 39 lovituri să se înțelepțească, iar mai făcând și după aceasta, ca un fur de cele sfinte să se certe.

Canonul 28

Cine nu umblă prin mănăstire cu bună orânduială, cu mâinile strânse la piept, și când trece pe lângă un părinte sau frate să-și plece capul și să zică Blagoslovește, ci umblă numai în dulamă sau cu picioarele goale, sau dând din mâini, cu 12 metanii la ușa bisericii să se canonisească; iar neîndreptându-se și după aceasta, cu 39 lovituri să se înțelepțească.

Canonul 29

Cine cântă mirenește din gură sau cu orice instrument sau joacă sau azvârle ori cu ce, cu 50 metanii la ușa bisericii să se pocăiască, iar mai făcând și altă dată, cu 39 lovituri să se înțelepțească,

Canonul 30

Cine vorbește în biserică în vremea sfintei slujbe, cu 12 metanii să se pocăiască.

Canonul 31

Cine nu șade până la sfârșit la slujba bisericii, mai cu seamă în vremea Sfintei Liturghii și va ieși mai înainte de slobozenia de la preot fără pricină binecuvântată, de boală, sau neputință, sau ascultare, cu 50 metanii să se pocăiască, ca să nu rămână sub blestemul celor șapte sfinte soboare.

Canonul 32

Cine nu zice la orice lucru ce-l face către nacealnic sau către fratele cel dimpreună cu el nu zice: Blagoslovește, părinte, sau frate, să fac cutare sau cutare lucru, cu 13 metanii să se pocăiască.

Canonul 33

Cine se lăcomește lunea, miercurea sau vinerea a tot anul la vin sau untdelemn, nefiind slavoslovie sau nefiind bolnav, cu 50 metanii să se pocăiască; iar cine îndrăznește marțea sau joia la pește în postul Nașterii sau al sfinților Apostoli, nefiind slavoslovie: post o zi de pâine și apă și 50 metanii. Că auzim pe Domnul Hristos zicând către sfinții săi Apostoli că: "De nu va prisosi dreptatea voastră în faptele cele bune mai mult decât a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor" (Matei 5. 20). Cu cât mai vârtos, noi, monahii, care ne-am făgăduit lui Dumnezeu a petrece toată viața în post, în rugăciune, în viață fără prihană, ca să fim lumina lumii, iar nu sminteală. Și să petrecem fără sminteala acestor canoane, căci canoanele și certările sunt pentru cei fără orânduială, iar cel ce face binele, are mare laudă de la Dumnezeu și de la oameni, căci cu urmarea lui cea bună pre mulți folosește.  

 Canonul 34

Cine nu păzește masa de obște afară din cei iertați sau în greli ascultări, să nu li se dea bucate de obște, ci rămășițele ce vor rămâne după masă să le dea și lor și fărămiturile de pâine.

 Canonul 35

Nimenea din frați sau călugări nu sunt iertați a purta alte haine afară de lână și de pânză și cu vopsea neagră, și blane de oaie și de capră. Iar cine va îndrăzni să poarte altă materie sau altă vopsea, sau își va împodobi chilia cu așternuturi muierești, să nu fie iertat a le avea acestea. Iar cine le va avea, să le lepede și cu 50 metanii să se pocăiască, că noi am venit în mănăstire la smerenie, iar nu la desfrânare.

Canonul 36

Toți frații de obște noi începători, în vremea sfintei slujbe, în biserică să nu șadă în străni fiind vreun părinte fără strană; ci să iasă ca să șadă părinții și când merge la închinăciunea sfintei icoane sau sfintei evanghelii sau când cădește preotul, să-și ia scufia din cap și așa să facă închinăciune și să dea cinste tuturor, ca să se facă călugăr bun. Iar neurmând într-acest chip, să se canonisească cu metanii la ușa bisericii și neînțelepțindu-se să se gonească, că mai bine este să fie mirean bun, decât călugăr rău.

Canonul 37

La toate capetele de mai sus câte s-au pus lovituri să se urmeze la cei dârzi și semeți, iar cei ce primesc cu smerenie canonul pocăinței, în locul loviturilor să li se dea metanii[1].

Calinic,

nevrednic arhimandrit

al Sfintei Mănăstiri Cernica


[1] "Viețile, povățuirile și testamentele Sfinților Stareți Gheorghe și Calinic de la Cernica", pag. 177-183, Editura Deisis, 1999, Sibiu 

 
     

Pagina de intrare | Scurtă biografie  | Mesaje rostite la slujba de înmormântare | Mărturiile autorului | Poze ale părintelui | Sfaturi ale părintelui | Secvenţe video | Cărţi apărute | Mănăstirea Frăsinei | Rugăciuni (ieroschim.Silvestru Florescu) | Părintele Paisie | Legături