“În mănăstire trebuie să fii ca o albină, să culegi ce este bun şi ce e rău să laşi în voia lui Dumnezeu.”

Mănăstirea Frăsinei

Athosul românesc

 

Pagina de intrare Mănăstirea Frăsinei

Hramul mănăstirii: Adormirea Maicii Domnului și Sf. Ioan Botezătorul

Pagina de intrare


Mănăstirea Frăsinei

Hramul
Legământul Sf. Calinic
Istoricul vechi
 ▫ Stareţii Mănăstirii Frăsinei
 ▫ Obiceiuri
Istoricul nou

  Cuvânt către cititor
 
Prima perioadă

  A doua perioadă

 Stareţi

      ▪ Perioada 1760-1863

      ▪ După 1863

Starea actuală

Arhitectura şi pictura
Canoanele Sf. Calinic

Specificul mănăstirii
Foto
Materiale audio


Istoric actualizări

18 sept. 2015 - Vieţile Sfinţilor
07
nov. 2011 - Gherasim Saffirin  
20 sept. 2011 -
Canoane de rugăciuni  
  23 dec 2010 -Măn. Frăsinei actualizare
    2 feb. 2010 -
M
ărturii de la cititori 
 17 dec. 2009 - Blog 
 19 nov. 2008 - Audio-Video P
ărintele Paisie

 
 1 nov. 2008 - Motor căutare
 22 oct. 2008 -
Mănăstirea Frăsinei
 


29 dec. 2012 - Drumul este curatat; se poate ajunge la manastire
     
 

 

Cuvânt către cititori

Î.P.S. Irineu Slătinenul - Mitropolitul Olteniei

Sânta Mănăstire Frăsinei reprezintă pentru mulți credincioși din țara noastră și de peste hotare locul de comuniune a omului cu Dumnezeu. Retrasă între munți și străjuită de o parte și de alta de păduri seculare, sihăstria monahală din Carpați a atras, încă din cele mai îndepărtate timpuri, sufletele însetate de liniște și viață duhovnicească. Nenumărați râvnitori după împărăția cerurilor și-au aflat în aceste singurătăți rostul vieții lor pământești. De la ei s-au inspirat mulțimi de ucenici, dintre care unii au îmbrățișat viața călugărească, iar alții au dus în casele și familiile lor Duhul de viață sfântă al iubitorilor de Dumnezeu din această sfântă așezare.

Prezentul istoric are menirea să arate care au fost primele atestări documentare de existență a acestui locaș monahicesc, importanța lui în cadrul istoriei bisericești, dar și în cadrul istoriei României. Prin întemeierea acestei mănăstiri se deschid largi posibilități celor din împrejurimile mănăstirii, dar și celor din țară, de alinare sufletească și de a dobândi cunoștințe de viețuire duhovnicească.

Mănăstirea Frăsinei, ca și toate mănăstirile din țară, este un locaș de unitate ortodoxă, în ea viețuind în perfectă armonie călugări din toate zonele țării. Aici vin creștini de pretutindeni, pentru a se tămădui sufletește și trupește și apoi se reîntorc în lume cu focul sacru al unității credinței strămoșești și strâns legat de acesta cu al unității de neam. Călugării viețuitori au fost totdeauna modele de oameni de jertfă, care și-au închinat viața venind aici, în locurile acestea retrase, pentru a se ruga atât pentru ei, cât și pentru cei din lume.

Mănăstirea Frăsinei crește în importanță în mod deosebit prin ctitorul ei Sfântul Ierarh Calinic, care acum, ca și atunci când era în viață, este oblăduitorul, ajutătorul, sprijinitorul atât al călugărilor, cât și al mirenilor care au nevoie de pace și alinare sufletească.

Importantă mai este Mănăstirea Frăsinei prin regulile sale unice în țară, făcând din ea un adevărat Athos românesc.

Regulamentul Sfântului Ierarh Calinic, unic în felul lui, de a nu se mânca niciodată carne în mănăstire, de a nu intra niciodată femei și de a se face slujbă la miezul nopții până dimineața este observat cu strictețe de orice viețuitor al mănăstirii.

Duhul ctitorului pulsează și astăzi cu tărie în toate cele ce se săvârșesc, fie la slujbele religioase, fie la ascultări și lucrări făcute de monahi, fie în slujirea celor care vin să se roage împreună cu ei în biserică.

Putem spune că, pe drept cuvânt, Mănăstirea Sfântului Ierarh Calinic este Lavra românească în care se trăiește în toată intensitatea poruncile Mântuitorului. Duhul Sfânt se revarsă din abundență peste toți aceia care locuiesc aici și trec la cele veșnice cu nădejdea în învierea morților și în viața fără de sfârșit. Totodată, credincioșii care vin și se închină în această sfântă mănăstire sunt încrezători în rugăciunile părinților și cunosc mângâierea lui Dumnezeu și ocrotirea Sfântului Ierarh Calinic. Așa se face că mănăstirea noastră este atât de căutată de toți credincioșii.

Invocăm ajutorul lui Dumnezeu, rugăciunile Maicii Domnului și mijlocirea Sfântului Ierarh Calinic peste tot sufletul credincios care are nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu.

 

6 August - Schimbarea la Față

† IRINEU SLĂTINEANUL

 
 
     

Pagina de intrare | Scurtă biografie  | Mesaje rostite la slujba de înmormântare | Mărturiile autorului | Poze ale părintelui | Sfaturi ale părintelui | Secvenţe video | Cărţi apărute | Mănăstirea Frăsinei | Rugăciuni (ieroschim.Silvestru Florescu) | Părintele Paisie | Legături