“În mănăstire trebuie să fii ca o albină, să culegi ce este bun şi ce e rău să laşi în voia lui Dumnezeu.”

Mănăstirea Frăsinei

Athosul românesc

 

Pagina de intrare Mănăstirea Frăsinei

Hramul mănăstirii: Adormirea Maicii Domnului și Sf. Ioan Botezătorul

Pagina de intrare


Mănăstirea Frăsinei

Hramul
Legământul Sf. Calinic
Istoricul vechi
 ▫ Stareţii Mănăstirii Frăsinei
 ▫ Obiceiuri
Istoricul nou

  Cuvânt către cititor
 
Prima perioadă

  A doua perioadă

 Stareţi

      ▪ Perioada 1760-1863

      ▪ După 1863

Starea actuală

Arhitectura şi pictura
Canoanele Sf. Calinic

Specificul mănăstirii
Foto
Materiale audio


Istoric actualizări

18 sept. 2015 - Vieţile Sfinţilor
07
nov. 2011 - Gherasim Saffirin  
20 sept. 2011 -
Canoane de rugăciuni  
  23 dec 2010 -Măn. Frăsinei actualizare
    2 feb. 2010 -
M
ărturii de la cititori 
 17 dec. 2009 - Blog 
 19 nov. 2008 - Audio-Video P
ărintele Paisie

 
 1 nov. 2008 - Motor căutare
 22 oct. 2008 -
Mănăstirea Frăsinei
 


29 dec. 2012 - Drumul este curatat; se poate ajunge la manastire
     
 

 

Obiceiuri

alcătuit de  †Ieroschim. Silvestru Florescu

Ca obiceiuri la această Sfântă Mănăstire Frăsineiul, avem frumoase obiceiuri, așezate și puse în aplicare de Părinții Stareți, cei dintâi, aduse din Sfântul Munte Atos, și după tipicul cel mare al Sfântului Sava.

La hramul Sfintei Mănăstiri, Adormirea Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu, 15 August, vine multă lume, însă, numai bărbați, căci parte femeiască nu calcă aici. Se face priveghere cu toți Preoții și Diaconii, asemenea și Sf. Liturghie, după aceea se pune masa la toată lumea, în zi dezlegată, iar în zi de post, cu pește. A doua zi Ctitoria, Sf. Liturghie și cu parastas mare. La Praznice Împărătești și la Sărbători de Sfinți mari, se face priveghere de 5 ceasuri, cu toți Preoții și Diaconii, într-o armonie foarte strânsă și plăcută. În Dumineci, numai Preotul de rând cu un Diacon. În zile ordinare și posturi, aici se păstrează foarte strict, atât în serviciul Bisericii cât și în ale legării și dezlegării bucatelor, după tipicul Sfinților Părinți și canoanele Pidalionului. Pavecernița se citește după masă, după Otpust se citește Cuvânt, la anumite Dumineci, de la Sf. Teodor Studitul, iar în toate serile celorlalte zile se citește din Pateric.

După ieșire de la Pavecerniță, Părintele Starețu stă înaintea Bisericii, de luăm toți Binecuvântare și iertăciune de la Cuvioșia sa. După aceea se dă de 7 ori în clopotul cel mare, pentru mulțămită către Dumnezeu, că am terminat cele 7 laude ale slujbelor Bisericii de zi și de noapte.

Se obișnuiește ca în Postul mare de la început, să se citească cuvântările din cartea Sf. Ioan Scăraru. Iar de la începutul postului Nașterii Domnului Iisus Hristos, între catisme se citește din tomurile Sf. Efrem Sirul, până la Postul cel mare. Carne și tutun, aici nu se obișnuiește să fie așa ceva, de la începutul mănăstirii. Ca relații între Părintele Stareț și Monahi și frații Sfintei Mănăstiri, este foarte (armonios) bun. Toți, de la mare până la mic, au grijă să adune, să înmulțească averea Mănăstirii. Și Părintele Stareț îi ocrotește pe toți deopotrivă, având ajutător împreună la toate, pe Ucenicul Cuvioșiei sale, Iconomul Mănăstirii, Ieromonah Calist Mihăescu, venit în Mănăstire în anul 1917.

Când trece către Domnul, câte un Monah sau frate, după ce se oficiază de Părintele Starețu și Preoți și Diaconi, slujba înmormântării, îl duc la mormânt, la Schitul cel vechi, fără de coșciug, ci numai îmbrăcat în costumul de Monah, Schimnic, sau frate. Și direct dă pământ peste el, ca mai multă plată să aibă de la Milostivul Dumnezeu, pentru necinstea aceasta. La cap i se pune o cruce de ciment, cu numele mortului, și fotografie dacă are. Cele ale sufletului i se fac toate la timp și cu prisosință cu toată credința.

Cimitirul Mănăstirii îl avem împrejurul Bisericuței Schitului Vechiu.

Acesta este Istoricul acestei Sfinte Mănăstiri Frăsineiul, care trecând prin atâtea vremuri, în timp de 227 de ani, adecă: din 1710 până acum în 1937, când facem acest Istoric.

Care Sfântă Mănăstire este bine păzită cu Mila Bunului Dumnezeu, și cu ajutorul Prea Curatei Născătoarei de Dumnezeu, Stăpâna și Protectoare a acestui Sfânt Lăcaș.

Acest Istoric, este făcut cu îndemnul și corectarea Cuvioșiei sale, Părintelui Stareț, cel actual, Simeon Combei. Și alcătuit și scris de mai micul între mici, Ieroschimonahul Silvestru Florescu, venit în Sfânta Mănăstire în anul 1898, la începutul Stăreției Părintelui Porfierie Bucurescu, la care din parte i-am fost Ucenic.

Astăzi, Martie în 10, anul 1937, este terminat de scris acest Istoric, pe care Cuvioșia sa Părintele Stareț, îl întărește cu iscălitura sa și Sigilul Sfintei Mănăstiri.

 
 
     

Pagina de intrare | Scurtă biografie  | Mesaje rostite la slujba de înmormântare | Mărturiile autorului | Poze ale părintelui | Sfaturi ale părintelui | Secvenţe video | Cărţi apărute | Mănăstirea Frăsinei | Rugăciuni (ieroschim.Silvestru Florescu) | Părintele Paisie | Legături