“În mănăstire trebuie să fii ca o albină, să culegi ce este bun şi ce e rău să laşi în voia lui Dumnezeu.”

Mănăstirea Frăsinei

Athosul românesc

 

Pagina de intrare Mănăstirea Frăsinei

Hramul mănăstirii: Adormirea Maicii Domnului și Sf. Ioan Botezătorul

Pagina de intrare


Mănăstirea Frăsinei

Hramul
Legământul Sf. Calinic
Istoricul vechi
 ▫ Stareţii Mănăstirii Frăsinei
 ▫ Obiceiuri
Istoricul nou

  Cuvânt către cititor
 
Prima perioadă

  A doua perioadă

 Stareţi

      ▪ Perioada 1760-1863

      ▪ După 1863

Starea actuală

Arhitectura şi pictura
Canoanele Sf. Calinic

Specificul mănăstirii
Foto
Materiale audio


Istoric actualizări

18 sept. 2015 - Vieţile Sfinţilor
07
nov. 2011 - Gherasim Saffirin  
20 sept. 2011 -
Canoane de rugăciuni  
  23 dec 2010 -Măn. Frăsinei actualizare
    2 feb. 2010 -
M
ărturii de la cititori 
 17 dec. 2009 - Blog 
 19 nov. 2008 - Audio-Video P
ărintele Paisie

 
 1 nov. 2008 - Motor căutare
 22 oct. 2008 -
Mănăstirea Frăsinei
 


29 dec. 2012 - Drumul este curatat; se poate ajunge la manastire
     
 

 

Stareții Mănăstirii Frăsinei

Î.P.S. Irineu Slătinenul - Mitropolitul Olteniei

Perioada de la 1863 și până astăzi

† Schimonahul Policarp Nisipeanul

Primul stareț al mânăstirii este cunoscut ca fiind un om cu viață sfântă și cu o experiență duhovnicească dobândită în Sfântul Munte.

1. Policarp Nisipeanu descinde dintr-o familie nobilă din Ocnele Mari. Încă de mic a simțit chemarea pentru o viață deosebită. Pașii îi sunt îndreptați către mănăstirea Cernica, fiind primul ucenic al Sfântului Calinic. Cu el, Sfântul Calinic face călătorie la Muntele Athos, unde Policarp va rămâne până când Sfântul Calinic îl va chema pentru a-l pune stareț la noua sa ctitorie.

El este numit stareț în anul 1864, așa cum reiese și din zapisul de la 2 dec. 1864: "Zapis. Prin care subsemnatul încredințez prin aceasta pe sfinția Sa Părintele Policarp stareț al Sf. Schit Frăsinei".

Tot Policarp este stareț și în 1873, când primăria din Râmnicu Vâlcea anunța pe Starețul Policarp printr-o scrisoare de arendarea tipografiei. Data morții lui Policarp nu se cunoaște. Se știe doar că a murit la vârsta de 75 de ani, fiind  îngropat lângă biserica mare, iar după 7 ani osemintele lui au fost mutate la schitul vechi. În timpul lui, obștea era destul de scăzută ca număr, din cauza pravilei grele,pe care, starețul Policarp o îndeplinea cu strictețe.

† Schimonahul Silvestru

Silvestru Ieroschimonahul era de origine din București. Nu se cunoaște data alegerii lui ca stareț la Frăsinei. Sfântul Calinic intenționa la început să-l pună pe el stareț încă din 1863, așa cum rezultă din scrisoarea nr. 1234 din 10 mai 1863: "Calinic, cu mila lui Dumnezeu episcop al Rămnicului. Dăm smerenia noastră această carte cuviosului ieromonah Silvestru, cu metania din Sf. M-tire Cernica ce a venit acum de la sfintele locuri pe care-după chibzuirea ce au făcut a-l orândui stareț al Sf. Schit Frăsinei...".

Silvestru nu primește stăreția, întrucât era ucenic al lui Policarp și din respect față de acesta cedează în favoarea lui. Nu se știe precis când primește stăreția, însă la 4 mai 1881 este superiorul mănăstirii. El era hirotonit preot în Athos. Silvestru Ieroschimonahul moare la 1898.

† Porfirie Bucurescu

Porfirie Bucurescu era originar din Câmpulung Muscel. Se trăgea dintr-o familie de țărani evlavioși, care aveau mai mulți copii. La botez primește numele de Petru. E adus la mănăstire de către Lavrentie ieromonahul, în timpul starețului Policarp. Învață în mănăstire carte, având ca învățător pe starețul Policarp, care se îngrijește de educația lui, așa cum rezultă și din zapisul încheiat între stareț și tatăl lui Porfirie.

Este ales stareț în anul 1898, după moartea lui Silvestru. Se spune despre el că era "mic de statură, popular la vorbă și isteț la minte". În timpul stăreției lui, mănăstirea cunoaște o mare înflorire, atât materială, cât și spirituală. Se construiesc case și dependințe. Numărul călugărilor crește până la 70. Toți călugării erau foarte nevoitori și ascultători de poruncile starețului și supuși legământului. Viața duhovnicească era foarte bine echilibrată, desfășurându-se în cele două direcții: rugăciune și muncă.

Odată cu venirea episcopului Gherasim Safirim se deschide posibilitatea de studiu a călugărilor. Mănăstirea are acum în dotare o bibliotecă monumentală, în care erau înglobate atât cărțile episcopului, cât și alte achiziții din publicațiile vremii. Călugării practicau intens rugăciunea de tip isihast. Un exemplu din această perioadă era însuși starețul, dar și renumitul duhovnic Silvestru Florescu. Din această perioadă biblioteca se îmbogățește cu nenumărate manuscrise. Sunt copiate cărți întregi, într-o caligrafie ireproșabilă, cu multe miniaturi și vinete. Porfirie moare la 1927, regretat de tot soborul.

† Simion Combei

Simion Combei este cunoscut ca o figură patriarhală și cu o voce de privighetoare. Este ales stareț după moartea lui Porfirie, în 1927. Activitatea lui este legată de o seamă de realizări pe plan administrativ. În timpul lui se ridică ateliere și construcții pentru monahi. Se retrage din stăreție, rămânând ca slujitor pensionar în mănăstire. Moare în anul 1978, la vârsta de 84 de ani.

David Glăvan

David Glăvan a fost stareț pentru o scurtă perioadă de timp, după care a fost ales exarh al Sfintelor Mănăstiri din eparhia Râmnicului și Argeșului.

† Arhim. Neonil Ștefan

Neonil Stefan de la 1961 până astăzi obștea monahală este condusă de arhimandritul Neonil Ștefan. Spirit practic, a dus mănăstirea la o înflorire pe care nu a avut-o niciodată. Bun administrator și om de acțiune, care niciodată nu se lasă învins, a condus mănăstirea într-o epocă grea de după război și până astăzi cu o mare competență. Este un tradiționalist de excepție cu vădite aptitudini călugărești. Pravilist prin deprindere, Arhim. Neonil Ștefan Starețul Sf. Mănăstiri Frăsinei ține cu rigurozitate regulile monahale, puse de Sfântul Calinic. Mănăstirea sub stăreția Sfinției Sale a dobândit o nouă înfățișare, prin diferite renovări. Numărul călugărilor în timpul stăreției lui, la început a fost foarte mic, însă cu timpul cei doritori de liniște și rugăciune s-au înmulțit mult.

 
 
     

Pagina de intrare | Scurtă biografie  | Mesaje rostite la slujba de înmormântare | Mărturiile autorului | Poze ale părintelui | Sfaturi ale părintelui | Secvenţe video | Cărţi apărute | Mănăstirea Frăsinei | Rugăciuni (ieroschim.Silvestru Florescu) | Părintele Paisie | Legături