“În mănăstire trebuie să fii ca o albină, să culegi ce este bun și ce e rău să lași în voia lui Dumnezeu.”

Pagina de intrare->Mesaje rostite la slujba de înmormântare

Meniu

Pagina de intrare
Scurtă biografie
Mesaje rostite la slujba de înmormântare
Mărturiile autorului
Mărturii de la cititori
Poze ale părintelui
Sfaturi ale părintelui

Secvențe video
Legături
Canoane de rugăciuni


PATERIC


Mănăstirea Frăsinei
Părintele Paisie Vasilioglu
Rugăciuni (ieroschim.Silvestru Florescu)

PS Gherasim Safirin

MĂNĂSTIRI ȘI SCHITURI DIN ROMÂNIA

Contact:

e-mail:
monahmiron@yahoo.com

Istoric actualizări

18 sept. 2015 - Vietile Sfintilor
08 mai 2012 - Manastiri-Schituri
07
nov. 2011 - Gherasim Saffirin 
20 sept. 2011 - Canoane de rugăciuni  
23 dec.
2010 - Măn.Frăsinei actualizare 

   2 feb. 2010 - Mărturii de la cititori 
 17 dec.
2009 - Blog 
 
19 nov. 2008 - Audio-Video P
ărintele Paisie

   1 nov. 2008 - Motor căutare
 22 oct. 2008
- Mănăstirea Frăsinei
 

 
 

 

Mesaje rostite la slujba de înmormântare


 

Mesajul Î.P.S. Antonie Plămădeală,
arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului

 

Prea Sfințiile Voastre, Prea Cuvioase Părinte Stareț, Prea Cuvioși și Prea Cucernici Părinți, iubiți credincioși, am aflat cu profundă durere trecerea la cele veșnice după o scurtă, dar grea suferință a Prea Cuviosului părinte ieromonah Lavrentie Șovre, slujitor și viețuitor al Sf. Mănăstiri Frăsinei din episcopia Râmnicului, județul Vâlcea.

Numele adormitului întru Domnul va rămâne de-a pururea în inimile noastre, în rugăciunile noastre și ale credincioșilor sibieni, care l-au avut ca pe un adevărat părinte duhovnicesc și care s-au împărtășit ani de-a rândul din cuvântul și rugăciunea sa.

L-am cunoscut bine pe părintele Lavrentie, mi-a făcut câteva vizite, în ultimii ani, la Sibiu, și am putut să-mi dau seama după chipul său că era un slujitor vrednic și pot să afirm cu tărie că a fost cu adevărat omul lui Dumnezeu. Era omul rugăciunii, al faptei jertfelnice și al dăruirii spre binele semenilor.

A ajutat mult la construcția și reconstrucția unor locașuri de rugăciune din municipiul Sibiu și nu numai din Sibiu, ci și din alte părți ale Arhiepiscopiei noastre.

Acum, la ceasul despărțirii, rugăm pe bunul Dumnezeu să-i așeze sufletul său în ceata drepților, iar pe cei care l-au cunoscut și l-au iubit să-i întărească spre bine.

Dumnezeu să-l ierte de va fi greșit cu ceva. Veșnica lui pomenire!

 

 

Mesajul P.S. Irineu Slătineanul,
episcop vicar al Râmnicului

 

În numele Tatălui și al Fiului și al Sf. Duh!

P.S. părinte Episcop Laurențiu al Caransebeșului, P.S. Visarion al Sibiului, Părinte stareț, Prea Cuvioși părinți și frați, Prea Cucernici părinți, iubiți credincioși.

Vestea tulburătoare a trecerii la cele veșnice a părintelui Lavrentie a întristat sufletele și inimile noastre, a celor care am trăit în preajma dumnealui, a celor care ne-am rugat cu dânsul, a celor care i-am ascultat cuvântul, a celor care au cunoscut suferințele dumnealui, a celor care au fost viețuitori împreună cu dânsul.

Am fi dorit să trăiască mai mult, să fie împreună cu noi, să ne călăuzească, să ne învețe din experiența personală, a întâlnirii sale cu Dumnezeu. Ca om al rugăciunii avea multe de spus, și de multe ori ni le grăia în pilde.

Sfinția sa a intrat în mănăstire dintr-o râvnă față de cele sfinte, dintr-un dor adânc după Dumnezeu. A voit să fie în vârful munților, aici, în binecuvântata lavră a Sfântului Calinic, și să viețuiască asemenea Sfinților Părinți; pentru aceasta și-a dedicat toată viața, toată osteneala sa, pentru înfrumusețarea mănăstirii, pentru binele părinților și fraților și împreună cu părintele stareț au clădit, au format și rânduit ce se poate vedea în această Sfântă Mănăstire.

Sufletul dumnealui era întotdeauna alături de oile sale, de credincioșii pe care îi spovedea, de creștinii pe care îi mângâia întotdeauna în suferințe și dureri.

Era pilduitor, aproape copleșitor, era parabolic cu curajul său, deși știam cu toții că suferința sa îl măcina.

L-am cunoscut în vreme de virtute sufletească și trupească; într-adevăr, cuvântul este prea slab ca să evidențieze ceea ce dumnealui trăia în adâncuri și de multe ori n-am înțeles, însă îl pricepem astăzi mai mult ca oricând, pentru că ne dă pilda smereniei desăvârșite, a omului lui Dumnezeu, care a fost binecuvântat să fie martor al luminii celei necreate, care se dobândește prin rugăciune intensă, permanentă, continuă. Dacă i-ar fi fost cu putință, nopțile le-ar fi făcut zile, n-avea odihnă niciodată. Să cuprindă pe toți, să se roage pentru toți, să-i liniștească pe toți. Unde știa că este suferință, era și el, chiar de multe ori zdrobind neputința noastră de înțelegere arătând pe deplin capacitatea dumnealui de jertfă în sânul bisericii, al călugăriei, al vieții publice.

Ca om smerit și călugăr bun a fost pilduitor, povățuitor al părinților și fraților din această Sfântă Mănăstire și pe mulți i-a avut ucenici, fii de călugărie, povățuitor și îndrumător în viața călugărească, și într-adevăr am avut întotdeauna, dăm slavă lui Dumnezeu, părinți iscusiți în această Sfântă Mănăstire de la care am putut învăța tainele vieții călugărești.

Sunt convins că dumnealui va rămâne de-a pururi în inimile noastre și pământul nu va înghiți memoria și amintirea dânsului, și a lăsat multe de urmat pentru sufletele noastre, și de-a pururi să fie menționat și urmat ca părinte duhovnicesc.

Mă fac mesagerul prea sfințiților episcopi ucenici ai părintelui Lavrentie, părinților călugări din această Sf. Mănăstire, părinților preoți care l-au cunoscut, l-au avut ca duhovnic, credincioșilor adevărați, care au stat în preajma părintelui și de la toți ridic, înaintea lui Dumnezeu, rugămintea ca veșnică să-i fie pomenirea.

 

 

Parintele Lavrentie
(1923-2002)


Adresa Mănăstirii Frăsinei:

Stareț: Arhim. Ioanichie Popescu
Mănăstirea Frăsinei
com. Muereasca, jud. Vâlcea
cod postal 247411

Notă: mandatele poștale trebuie trimise pe această adresă, altfel vor fi returnate de poștă.

  BLOG:
www.Parintelelavrentie.blogspot.com


 

Pagina de intrare | Scurtă biografie  | Mesaje rostite la slujba de înmormântare | Mărturiile autorului | Poze ale părintelui | Sfaturi ale părintelui | Secvenţe video | Cărţi apărute | Mănăstirea Frăsinei | Rugăciuni (ieroschim.Silvestru Florescu) | Părintele Paisie | Legături