test

schimbare culori

“În mănăstire trebuie să fii ca o albină, să culegi ce este bun şi ce e rău să laşi în voia lui Dumnezeu.”


Acest cuvios părinte şi mare duhovnic al mânăstirii Frăsinei se trăgea dintr-o familie credincioasă de ţărani din comuna Costeşti-Vâlcea. În anul 1903 a intrat ca frate în obştea mânăstirii Frăsinei, iar în anul 1907 a luat jugul cel bun al lui Hristos. În puţină vreme atât de mult a sporit în smerenie, în rugăciune şi dumnezeiască dragoste că toţi se minunau de nevoinţa lui. S-a învrednicit încă şi de darul rugăciunii lui Iisus, pe care foarte puţini şi cu multe osteneli o dobândesc. Şi era părintele Silvestru foarte blând, tăcut şi dulce la cuvânt şi nimic nu făcea fără poruncă şi binecuvântare.

Meditaţia Minţii sau Rugăciunea lui Iisus

Prea Cuvioase Părinte Stareţ, Cuvioşi Părinţi şi Cinstiţi Fraţi, astăzi vă voi spune despre Prea Cuvioasa "Meditaţia minţii sau Rugăciunea lui Iisus".

Citeste mai mult

Rugaciune pentru boală

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; pentru rugăciunile Maicei Tale, ale tuturor Sfinţilor Tăi, şi ale Sfântului…

Citeste mai mult

Rugaciune pentru căsătorie

Doamne Iisuse Hristoase Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu: Tu ai zis prin gura ucenicului Tău ‘Bine este omului de femeie să nu se atingă...

Citeste mai mult

Rugaciune pentru vrăjmaşi

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; pentru rugăciunile Prea Curatei Maicei Tale, ale tuturor Sfinţilor Tăi, ale Sfântului…

Citeste mai mult

Rugaciune pentru ajutor în gospodărie

Doamne Iisuse Hristoase Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; Pentru rugăciunile Prea Curatei Maicei Tale, ale tuturor Sfinţilor Tăi, şi ale Sfinţilor…

Citeste mai mult

Rugaciune pentru iubirea şi dragostea familială

Doamne Iisuse Hristoase Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; Pentru rugăciunile Prea Curatei Maicei Tale, ale tuturor Sfinţilor Tăi, şi ale Sfântului…

Citeste mai mult

Rugaciune pentru elevi de şcoală

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; ascultă cererea robului Tău… dă-i crier luminat, minte ageră, judecată grabnică, dreaptă, adevărată şi luminată, ca să poată răspunde cu duh de convingere, drept şi înţelegător la întrebările puse de profesorii lui, şi să reuşească cu bine în toate după voia Ta şi binele lor; ca Bine să Te Cuvântăm, în veci: Amin.

Rugaciune pentru pierderi şi furt

Doamne Iisuse Hristoase Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; ascultă ruga robului Tău… şi descoperă paguba lui, că cel cu paguba cade inimii de păcate, nu-l lăsa să cadă în păcate...

Citeste mai mult

Rugaciune pentru cei din închisori

Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru. Cel ce ai isbăvit pe Iosif şi Sfântul Apostol Petru din legături şi din temniţe, fără de nici o vătămare. Cu smerenie mă rog Ţie:

Citeste mai mult

Rugaciune pentru naştere de fii

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu: După cum la bătrâneţe ai deschis pântecele Sarei, de a născut fiu spre moştenirea firească şi a Elisabetei spre împlinirea vremei proorocită, ascultă ruga robului Tău:…

Citeste mai mult

Rugaciune pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu: Pentru rugăciunile Prea Curatei Maici Tale, a Sfinţilor a căror pomenire astăzi săvârşim…, a Sfântului…

Citeste mai mult

Rugaciune pentru vrăjmaşii noştri si ai Bisericii

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu: Miluieşte, smereşte şi adă la cunoştinţa adevărului, pe cei ce caută să ne facă nouă rău şi Sfintei Tale Biserici, crezând că aduc jertfă lui Dumnezeu...

Citeste mai mult

Rugaciune pentru prigonitori

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; prin care toate s-au făcut şi de toate ai grijă cu milă şi cu îndurări: Veghează, ascultă şi cercetează pe robul Tău; arhiereii, preoţii, diaconii, călugării, fraţii...

Citeste mai mult

Rugaciune pentru isgonirea duhurilor necurate

Doamne Iisuse Hristoase Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu: Pentru rugăciunile Prea Curatei Maicei Tale, a tuturor Sfinţilor Tăi, a Sfântului… şi a Sfinţilor a căror pomenire azi săvârşim…

Citeste mai mult

Rugaciune pentru cei care merg la judecată

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ai fost judecat de arhiereii, preoţii, cărturarii şi fariseii timpului în faţa lui Pilat, şi osândit:

Citeste mai mult